Записи з міткою ‘Польский Сейм’

02464

Дуда підписав поправки до скандального закону про ІНП, у якому зберігаються “антибандерівські” статт

Відповідні зміни сьогодні ухвалили обидві палати польського парламенту.

Warszawa, 16.12.2016.
Pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci podczas g³osowañ w trakcie przeniesionego do Sali Kolumnowej posiedzenia Sejmu, 16 bm. Nie uczestnicz¹ w nim pos³owie opozycji, którzy w sali obrad kontynuuj¹ blokadê mównicy oraz fotela marsza³ka. Domagaj¹ siê przywrócenia do udzia³u w obradach wykluczonego wczeœniej przez marsza³ka, pos³a PO Micha³a Szczerby i wystêpuj¹ przeciwko zmianom sejmowego regulaminu, ograniczaj¹cym pracê dziennikarzy.  (cat)
PAP/Tomasz Gzell ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. 	Sejm uchwali³ przysz³oroczny bud¿et***

«Здається, що у Варшаві почався Майдан?» Чим є протест під Сеймом — польські ЗМІ

Редактор видання «Rzeczpospolita» Боґуслав Хработа коментуючи останні події стверджує, що люди, яким здається, що вони в змозі запанувати на історією, часто помиляються.

01-55

В Польше рассматривают введение уголовной ответственности за отрицание “геноцида” поляков на Волыни

Депутаты польского Сейма рассматривают законопроект партии “Кукиз’15” о введении уголовной ответственности за отрицание “геноцида” поляков на Волыни в годы Второй мировой войны, сообщает “Радио Свобода” в четверг.

218c0a1685_view_650x410

Польський сейм остаточно визнав Волинську трагедію геноцидом

Згідно з рішенням польських парламентарів, 11 липня визначено Національним днем пам’яті жертв подій на Волині 1943-1945 років,