Чимало банкiв, особливо вже виведених з ринку, були фiктивними, бо кредитували власних акцiонерiв

1___1603_650x410

Нацiональний банк вiдкоригував механiзм розрахунку розмiру кредитного ризику, яким українськi банки користувалися з липня 2016 року в тестовому режимi. Тепер недолiки враховано, i схема працюватиме у звичному режимi, пише газета “Експрес“.

НБУ окреслив, за якими операцiями кредитнi ризики не виникають, якi можливостi використання фiнансових порук. Також вiн уточнив вимоги до контролю за заставою. При цьому обов’язковiсть страхування всiх предметiв застави вiдтермiновано до 2019 року. Це означає, що регулятор вiдтермiнував впровадження деяких ознак високого кредитного ризику.

– Одним iз ключових ризикiв кожного банку є ризик позичальника, – пояснює економiст Борис Кушнiрук.

– Нацбанк теоретично вважає, що позичильник у виглядi державного пiдприємства є менш ризикованим для кредитування, нiж фiзична особа, бо за нього заступиться держава. Хоча це доволi умовне твердження. Загалом регулятор хоче зробити бiльш жорсткою полiтику щодо кредитних ризикiв, щоб вона бiльше вiдповiдала реальному стану справ.

– Чи подбав НБУ про захист банкiв вiд їхнiх же акцiонерiв?

– Одна з ключових проблем кредитування в Українi полягає в тому, що значна частина банкiв, особливо тi, якi вже виведенi з ринку, були фiктивними, бо кредитували власних акцiонерiв. Я взагалi прихильник внесення законодавчих змiн, якi б передбачали заборону на таке фiктивне кредитування. Тобто банки не повиннi мати права давати грошi пов’язаним iз ними особам. Це фактично ознака злочину, за який мала б наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть, а також закриття такого банку. Якщо акцiонери вкладають грошi в банк, то мають робити це виключно як комерцiйнi пiдприємцi, що провадять свою дiяльнiсть суто для одержання прибутку.

– Тобто олiгархи не повиннi мати свої банки?

– Деякi фiнансово-промисловi групи можуть бути зацiкавленi в наявностi фiктивного банку для власного розрахункового сервiсу. Однак у такому фiктивному банку повиннi обслуговуватися лише акцiонери, що мають iстотну участь у капiталi, — бiльш як 10%. Тодi ризики будуть мiнiмальнi. Якщо ж це установа, яка залучає депозити стороннiх осiб, то, значить, є ризик, що цi особи можуть потерпiти.

– Тепер, вiдповiдно до змiн у Положеннi, банки можуть використовувати в роботi фiнансову звiтнiсть позичальникiв, отриману з вiдкритих джерел, наприклад, iз сайтiв компанiй. Хiба ранiше це було заборонено?

– Ранiше була вимога, щоб банки отримували баланси пiдприємств з печатками. Тобто пiдприємцям доводилося витрачати чимало часу, паперу, щоб принести до банку звiтнiсть. Але навiщо збирати стоси паперiв, якщо вони є у вiдкритому доступi? Тобто якщо банкам потрiбно, то вони можуть самi отримати iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства, розмiщену на сайтi для аудиту. – Передбачено можливiсть використання фiнансових порук. Наскiльки це також зменшує кредитний ризик?

– Якщо ця порука забезпечена реальними активами, то вона може вважатися цiлком прийнятною для банку.

– Чи зникнуть загалом небезпека та можливi проблеми для банкiв в результатi запровадження Положення про визначення розмiру кредитного ризику?

– Нацбанк лише намагається запровадити процедури, якi б зменшили ризики. Сказати, що вони зникнуть, — не можна, бо ризики, якi виникають пiд час ведення господарської дiльностi будь-якого пiдприємства, передбачити неможливо. Скажiмо, якщо в менеджментi все зав’язано на власника i раптом вiн помер вiд iнфаркту, то в цьому разi пiдприємство одразу зависає. Тобто це доводить, що всiх ризикiв ви так чи iнакше не передбачите, але завдання НБУ полягає в нормуваннi тих процедур, якi можливо.


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this page
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.