Тука про скасування автономії Криму: Це величезний нокдаун для “місцевої еліти”

Âîëîíòåð Ãåîðãèé Òóêà âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî ñ ñèëîâèêàìè, â Êðèâîì Ðîãå (Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü), 17 èþëÿ 2015 ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïîñåòèë Äíåïðîïåòðîâñêóþ îáëàñòü. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Найближчим часом почнеться досить масована інтенсивна заміна зрадників у Криму на фахових працівників різних російських спецслужб, зазначив Георгій Тука

Для України скасування російською владою автономії Криму радикальних змін не принесе. Про це в ефірі “5 каналу” в ході телемарафону “Україна понад усе” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

“Для нас це (скасування “Кримського федерального округу” – 5.ua), на мій погляд, навряд чи якісь радикальні зміни відбуваються. Це, по-перше, величезний нокдаун, якщо не нокаут, до так званої “місцевої еліти”, яка зрадивши, сподівалась отримати контроль над півостровом і не просто контроль, а, скажімо так, можливість спілкуватися з першими особами Федерації. Зараз чітко дали зрозуміти, що ваш час минув, ви такі самі, як решта, нічого у вас особливого немає”, – сказав він.

“Я чесно кажучи очікую, що найближчим часом почнеться досить масована інтенсивна заміна тих зрадників на можливо навіть фахових працівників спецслужб різних російських”, – зауважив Тука.

Джерело: 5 канал


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this page
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.